Informacja o ochronie danych osobowych
GIGA-COM Kruczek Krzysztof z siedzibą w Sośnicowicach, adres siedziby: ul. Jagielońska 25 44-153 Sośnicowice, NIP: 9691613878, REGON: 361903478, dalej jako „Administrator”, informuje, że:

 

1. jest administratorem danych osobowych osób, które wysyłają do nas zapytanie lub dzwonią podając swoje dane osobowe.
2. w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pod adresem pocztowym GIGA-COM Kruczek Krzysztof z siedzibą w Sośnicowicach (tj. ul. Jagieońska 25, 44-153 Sośnicowice), pod adresem e-mail: ado@giga-com.pl . Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych, na podstawie art. 26 ust. 1 RODO uzgodnili jednak, że za kontakt z Państwem w sprawie danych osobowych i za realizację praw osób, których dane dotyczą odpowiada GIGA-COM Kruczek Krzysztof z siedzibą w Sośnicowicach. Zasadnicza treść uzgodnień współadministratorów może być na wniosek udostępniona podmiotom, których dane dotyczą;
3. Pana/i dane osobowe są przetwarzane w celu odpowiedzi na zadane pytanie, w większości przypadków będą dotyczyć (i) przekazywania informacji handlowej o produktach oferowanych przez Administratora (ii), zawarcia i wykonania umowy oraz podejmowania czynności przed jej zawarciem (iii), rozpatrzenia reklamacji;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, ww. współadministratorzy w zakresie, w jakim ich działalności dotyczy zapytanie oraz ewentualnie nasi kontrahenci, z działalnością których związana jest reklamacja czy zapytanie. Wszyscy odbiorcy zobowiązani są do zachowania w poufności otrzymanych danych;
5. jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Pana/ią zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody, w przeciwnym wypadku będą usuwane niezwłocznie po realizacji Pana/i zapytania, chyba że prawnie usprawiedliwiony cel Administratora danych lub przepisy prawa wymagać będą dalszego przetwarzania, bądź dłuższy okres przetwarzania wynikać będzie z charakteru Pani/a zapytania;
6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niektórych zapytań nie będziemy w stanie zrealizować, jeśli wymaganych przez nas danych nie otrzymamy np. nie zweryfikujemy, czy istnieje możliwość świadczenia przez nas usług jeśli nie zostanie nam podany adres, pod którym usługę mielibyśmy świadczyć;
7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, chyba że prawnie usprawiedliwiony cel Administratora danych lub przepisy prawa wymagać będą od nas dalszego przetwarzania;
8. przysługuje Państwu również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych, o ile przetwarzanie wynika z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub współadministratorów. Po wniesieniu takiego sprzeciwu, Administrator nie będzie już mógł przetwarzać danych osobowych, chyba że wykażą, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, które będą nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, albo gdy istnieć będą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
9. Pana/i dane nie będą automatycznie przetwarzana ani profilowane;
10. ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że naruszono Państwa prawa.